Array ( [0] => Hotel Marmari Beach [1] => Hotel Princess of Kos [2] => Hotel Cosmopolitan [3] => Hotel Neptune Resort )

Počet prvkov poľa - 4

 

Výpis poľa pomocou funkcie foreach:

0 = Hotel Marmari Beach
1 = Hotel Princess of Kos
2 = Hotel Cosmopolitan
3 = Hotel Neptune Resort