Výpis výsledku funkcie implode() - zoznam všetých hotelov oddelených čiarkou:

Hotel Marmari Beach, Hotel Princess of Kos, Hotel Cosmopolitan, Hotel Neptune Resort

 

Výpis výsledku funkcie explode():

0 = Hotel Marmari Beach
1 = Hotel Princess of Kos
2 = Hotel Cosmopolitan
3 = Hotel Neptune Resort